Poskytované služby

Naším klientům asistujeme zejména v následujících činnostech:

  • fúze a akvizice (M&A) - zahrnuje především identifikaci vhodných akvizičních cílů, vyjednávání o převzetí cíle, organizaci nákupního procesu, koordinaci dalších poradců nutných pro úspěšné zvládnutí transakce, ocenění akvizičního cíle v rámci hloubkové prověrky (due diligence), zajištění financování a vypořádání transakce,

  • divestice - obnáší zejména přípravu, návrh a koordinaci prodejního procesu, identifikaci a oslovení potenciálních zájemců/investorů, příprava informačního memoranda, příprava a organizace due diligence (data room, manažerské pohovory atd.), nastavení optimální struktury transakce, výběr nejlepší nabídky a vypořádání transakce,

  • finanční restrukturalizace - spočívá v nalezení a aranžování optimální struktury financování současných podnikatelských aktivit, stejně jako volbu a realizaci nejvhodnějších forem financování vzhledem ke strategickým záměrům společnosti,

  • kapitálové trhy - spočívá zejména ve využití instrumentů kapitálových trhů, jakými jsou především akcie (IPO, SPO, private placement) a dluhopisy, pro dlouhodobé financování společnosti, doporučení ohledně velikosti, formy, trhu, struktury a indikativního ocenění chystané emise, v přípravě a navržení optimálního procesu emise,

  • finanční poradenství - je součástí předchozích aktivit, ale lze jednotlivé části, jakými jsou analýza akvizičních cílů, divestiční strategie, ocenění apod., využít samostatně.