Poskytované služby

Našim klientům poskytujeme spektrum následujících služeb:

Ověření účetní závěrky společnosti - tato služba představuje nejvýznamnější část činnosti společnosti. Společnost provádí ověření účetní závěrky, resp. konsolidované účetní závěrky sestavených jak v souladu s Českými účetními standardy, tak Mezinárodními účetními standardy IAS/IFRS. Standardní součástí tohoto balíku činností je také vypracování dopisu vedení společnosti, ve kterém auditor upozorňuje na případná zlepšení systému vedení účetnictví, resp. nastavení a funkčnosti vnitřního kontrolního prostředí.

Finanční Due diligence - tato služba představuje důležitý prvek, který je nezbytně nutný při koupi společnosti. Tato služba vhodně doplňuje ostatní služby, které ECOVIS poskytuje v oblasti M&A.

IAS/IFRS - v oblasti IAS/IFRS společnost poskytuje poradenství při zavádění výkaznictví v souladu s IAS/ISFR. Toto poradenství představuje identifikaci rozdílů mezi Českými účetními standardy a IAS/IFRS jež jsou relevantní pro danou společnost, příprava manuálu pro přípravu účetní závěrky, resp. konsolidované účetní závěrky, příprava překlápěcího můstku do IAS/IFRS, příprava konsolidačního balíčku atd.

Procesní analýzy - tato služba představuje detailní popis jednotlivých transakcí uvnitř společnosti, včetně propojení nositelů transakcí s jejich odběrateli a dodavateli a tím i celou organizační strukturou. Zjištění skutečného procesního stavu společnosti a systému vnitřních kontrol je základním předpokladem pro jejich optimalizaci.

Balanced ScoreCard - jedná se o činnosti navazující na procesní analýzy jež vychází z cíle měřit jednotlivé procesní kroky. V úzké spolupráci s klientem společnost asistuje při stanovení KPI, zajištění rovnováhy těchto ukazatelů a následném reportingu vedení společnosti.